BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ ƯU ĐÃI

30,000 đ 1 tháng

1 Tài khoản
 • Tư Vấn Sử Dụng
 • Đầy Đủ Tính Năng
 • Cập Nhật Miễn Phí
 • 12 tháng bảo hành
 • Hoàn tiền trong vòng 7 ngày hoặc đổi phần mềm có trị giá tương đương.
Mua Gói

99,000 đ 1 tháng

5 Tài khoản
 • Tư Vấn Sử Dụng
 • Đầy Đủ Tính Năng
 • Cập Nhật Miễn Phí
 • 12 tháng bảo hành
 • Hoàn tiền trong vòng 7 ngày hoặc đổi phần mềm có trị giá tương đương.
Mua Gói

199,000 đ 1 tháng

20 Tài khoản
 • Tư Vấn Sử Dụng
 • Đầy Đủ Tính Năng
 • Cập Nhật Miễn Phí
 • 12 tháng bảo hành
 • Hoàn tiền trong vòng 7 ngày hoặc đổi phần mềm có trị giá tương đương.
Mua Gói

399,000 đ 1 tháng

50 Tài khoản
 • Tư Vấn Sử Dụng
 • Đầy Đủ Tính Năng
 • Cập Nhật Miễn Phí
 • 12 tháng bảo hành
 • Hoàn tiền trong vòng 7 ngày hoặc đổi phần mềm có trị giá tương đương.
Mua Gói

499,000 đ 1 tháng

100 Tài khoản
 • Tư Vấn Sử Dụng
 • Đầy Đủ Tính Năng
 • Cập Nhật Miễn Phí
 • 12 tháng bảo hành
 • Hoàn tiền trong vòng 7 ngày hoặc đổi phần mềm có trị giá tương đương.
Mua Gói

699,000 đ 1 tháng

200 Tài khoản
 • Tư Vấn Sử Dụng
 • Đầy Đủ Tính Năng
 • Cập Nhật Miễn Phí
 • 12 tháng bảo hành
 • Hoàn tiền trong vòng 7 ngày hoặc đổi phần mềm có trị giá tương đương.
Mua Gói
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm các gói ưu đãi khác!
Yêu cầu xác nhận