Điều khoản sử dụng

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

 

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

 

Tên: CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG METECH

Địa chỉ trụ sở: 1074/8 Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM

Văn phòng: 55 Đặng Thùy Trâm P13 Bình Thạnh TP.HCM

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

 

Số điện thoại: 0783.612.612

Hỗ trợ: lienhe.metech@gmail.com

2. ĐỊNH NGHĨA

 

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm tư nuôi và chăm sóc Facebook cá nhân.

 

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.mscare.info

 

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, phần mền.

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên MScare

 

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

 

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của MScare, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của MScare dưới tên miền chính thức là www.mscare.info. MScare sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.mscare.info.

 

MScare có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng MScare có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website MScare /Ứng dụng MScare. Nếu Người dùng MScare tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng MScare chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

 

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng MScare đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng MScare, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của MScare.

 

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

 

Việc Người dùng MScare lựa chọn sử dụng các Website MScare /tiện ích MScare đồng nghĩa với việc Người dùng MScare chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website MScare /Ứng dụng MScare. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của MScare, Người dùng MScare phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của MScare thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng MScare tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu tài khoản facebook được nuôi.

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

MScare cung cấp phần mềm tiện íchh với các tính năng hỗ trợ nuôi tài khoản facebook cho Người dùng MScare, vì vậy MScare không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động khác của Người dùng MScare như: Nội dung bình luận, spam nick trên Facebook.

MScare có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng MScare vào hệ thống dịch vụ của MScare khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ. Người dùng MScare có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về MScare phản ánh tiêu cực về hoạt động của Người dùng MScare hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng MScare khi sử dụng Website MScare /tiện ích MScare mà MScare nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của MScare, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

 

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, MScare có quyền yêu cầu Người dùng MScare cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, MScare có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho MScare cũng như cộng đồng.    

 

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

MScare có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng MScare trong các trường hợp sau:

 

a) Người dùng MScare sử dụng phần mềm Website MScare / tiện tích MScare vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.

 

b) Người dùng MScare gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

 

c) Người dùng MScare lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

 

f) Người dùng MScare bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của MScare. Trường hợp bị tấn công MScare sẽ tạm ngừng tài khoản của Người dùng MScare trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

 

g) Người dùng MScare có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

 

h) Người dùng MScare không thanh toán các chi phí đúng hạn.

 

i) Người dùng MScare có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của MScare trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

 

l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

 

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

 

a) Sử dụng khu vực chung:

 

Người dùng MScare hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website MScare /Ứng dụng MScare theo quyết định và xem xét duy nhất của MScare, mọi yêu cầu của Người dùng MScare về sử dụng Khu vực chung trên Website MScare /Ứng dụng MScare cho mục đích riêng của Người dùng MScare có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

 

b) Sử dụng khu vực riêng

 

Người dùng MScare có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. MScare không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng MScare tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

 

c) Truy cập khu vực riêng

 

Người dùng MScare hiểu và chấp nhận rằng MScare có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng MScare khi ở một trong các trường hợp sau:

 

Được Người dùng MScare đồng ý

Người dùng MScare yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố

Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật

Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Người dùng MScare hiểu và chấp nhận rằng Người dùng MScare không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của MScare, khu vực riêng của Người dùng MScare khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

 

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Website MScare/Ứng dụng MScare thuộc bản quyền của Công ty Cổ Phần Công Nghệ MScare.

 

Do đó, tất cả nội dung tại Website www.MScare.vn, tại Ứng dụng MScare đều thuộc sở hữu của MScare. MScare cho phép Người dùng MScare xem, tải về và in những nội dung sau:

 

Nội dung đã được MScare công khai trên Website, Ứng dụng MScare

Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng MScare

Khi sử dụng các thông tin tại Website MScare/tiện ích MScare, Người dùng MScare cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.

 

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng MScare không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website MScare/tiện ích MScare mà khôn lienhe.metech@gmail.com có sự cho phép trước đó bằng văn bản của MScare. Người dùng MScare có thể liên hệ địa chỉ: support@MScare.vn để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi MScare, Người dùng MScare phải bảo đảm là việc Người dùng MScare sử dụng thông tin có được từ Website MScare/Ứng dụng MScare của Người dùng MScare không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.MScare.vn hoặc nguồn từ Ứng dụng của MScare.

 

10. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

 

Website MScare/Ứng dụng MScare đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

 

Khi Người dùng MScare sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống phần mềm như dịch vụ MScare Express, MScare Pay, MScare Finance,... có nghĩa là Người dùng MScare đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ.

 

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng MScare hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website MScare/Ứng dụng MScare chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng MScare đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng MScare được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

 

12. XỬ LÝ SỰ CỐ

 

Người dùng MScare có trách nhiệm thông báo ngay MScare khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với MScare để MScare có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng MScare. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng MScare có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng MScare hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, MScare luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên MScare sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng MScare.

 

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, MScare không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng MScare trên phần mềm, website, ứng dụng của người dùng MScare. Đồng thời, MScare không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng MScare và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MScare sau khi MScare đã bàn giao cho Người dùng MScare.

 

MScare chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website MScare/Ứng dụng MScare; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng MScare hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng MScare vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của MScare.

 

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng MScare đồng ý rằng MScare, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của MScare sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website MScare/Ứng dụng MScare hay sử dụng các Dịch vụ khác của MScare.

 

MScare cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website MScare/Ứng dụng MScare. Ngoài ra, Người dùng MScare cũng hiểu rằng, MScare không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng MScare có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. MScare khuyến nghị Người dùng MScare nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. MScare không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng MScare sau khi sử dụng dịch vụ.

 

14. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Website MScare/Ứng dụng MScare và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. MScare sẽ không bảo đảm rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, MScare và các nhân viên của MScare sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của MScare luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. MScare cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

 

15. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Người dùng MScare có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của MScare. Tuy nhiên, MScare có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng MScare bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được MScare gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng MScare đăng ký tài khoản thành công.

 

16. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

 

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

 

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng MScare vui lòng nào gửi về MScare theo các phương thức sau:

 

Gửi email tới địa chỉ: lienhe.metech@gmail.com

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0783.612.612

Hoặc liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG METECH

Địa chỉ trụ sở: 1074/8 Quang Trung, Gò Vấp, TP.HCM

Văn phòng: 55 Đặng Thùy Trâm P13 Bình Thạnh TP.HCM

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, MScare sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng MScare, trường hợp cần thiết, MScare có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. MScare sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng MScare trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

 

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và MScare, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

0783.612.612
Yêu cầu xác nhận